Kushtet e privatësisë
 
Faleminderit që keni zgjedhur të jeni pjesë e bashkësisë sonë në Petrol Company ("Kompania", "ne", "e jona"). Ne jemi të përkushtuar që të mbrojmë informacionin tuaj personal dhe të drejtën tuaj për privatësi. Nëse keni ndonjë pyetje ose shqetësim në lidhje me këtë njoftim të privatësisë, ose praktikat tona në lidhje me informacionin tuaj personal, ju lutemi na kontaktoni në info@petrolcompany.biz.
 
Kur vizitoni faqen tonë të internetit https://petrolcompany.biz ("Uebfaqja"), përdorni aplikacionin tonë celular, sipas rastit ("Aplikacioni") dhe më në përgjithësi, përdorni ndonjë nga shërbimet tona ("Shërbimet", të cilat përfshijnë Uebfaqen dhe Aplikacionin), ne vlerësojmë se po na besoni me informacionin tuaj personal. Ne e konsiderojmë privatësinë tuaj shumë seriozisht. Në këtë njoftim të privatësisë, ne kërkojmë t'ju shpjegojmë në mënyrën më të qartë të mundshme se çfarë informacioni mbledhim, si i përdorim ato dhe cilat janë të drejtat e juaja në lidhje me të. Shpresojmë që të merrni pak kohë për ta lexuar me kujdes, pasi është e rëndësishme. Nëse në këtë njoftim të privatësisë ka ndonjë term me të cilin nuk jeni dakord, ju lutemi ndërprejeni menjëherë përdorimin e Shërbimeve tona.
 
Ky njoftim i privatësisë vlen për të gjitha informacionet e mbledhura përmes Shërbimeve tona (e cila, siç përshkruhet më lart, përfshin Uebfaqen dhe Aplikacionin tonë), si dhe çdo shërbim të lidhur, shitje, marketing ose ngjarje.
 
Ju lutemi lexoni me kujdes këtë njoftim të privatësisë pasi do t'ju ndihmojë të kuptoni se çfarë bëjmë me informacionin që mbledhim.
 
 
PËRMBAJTJA
 
 
 
 
1. CFARË INFORMATA MBLEDHIM NE?
 
Informacione personale që ju na shpalosni
 
Shkurt: Ne i mbledhim ato informacione që ju na jepni ne.
 
Ne i mbledhim ato informacione personale që Ju na ofroni vullnetarisht kur regjistroheni në Shërbime, shprehni interesin tuaj për të marrë informacione rreth nesh ose produkteve dhe shërbimeve tona, kur merrni pjesë në aktivitete mbi Shërbimet ose kur ju na kontaktoni ne.
 
Informacioni personal që mbledhim varet nga konteksti i bashkëveprimeve tuaja me ne dhe Shërbimet, zgjedhjet që ju bëni dhe produktet dhe veçoritë që përdorni. Informacioni personal që mbledhim mund të përfshijë si vijon:
 
Informacioni personal i siguruar nga ju. Mbledhim emra; numrat e telefonit; adresat e postës elektronike; emrin e përdoruesit; dhe informacione të tjera të ngjashme.
 
Të dhënat e hyrjes në mediat sociale. Ne mund t'ju ofrojmë mundësinë që të regjistroheni duke përdorur detajet ekzistuese të llogarisë suaj të mediave sociale, si Facebook, Tëitter ose ndonje llogari tjetër e mediave sociale. Nëse vendosni të regjistroheni në këtë mënyrë, ne do të mbledhim informacionin e përshkruar në seksionin e quajtur "SI I MBAJMË NE QASJET E JUAJA NË RRJETE SOCIALE”
 
Të gjitha informacionet personale që ju na jepni duhet të jenë të vërteta, të plota dhe të sakta dhe ju duhet të na njoftoni për çdo ndryshim të informacionit të tillë personal.
 
Informacione të mbledhura përmes Aplikacionit tonë
 
Shkurt: Ne mbledhim informacione në lidhje me vendndodhjen tuaj, njoftimet, kur përdorni Aplikacionin tonë.
 
Nëse përdorni Aplikacionin tonë, ne gjithashtu mbledhim informacionin e mëposhtëm:
 
• Informacione për vendndodhjen. Ne mund të kërkojmë qasje ose leje për të ndjekur informacionin e bazuar në vendndodhjen nga pajisja juaj celulare, qoftë vazhdimisht ose ndërsa jeni duke përdorur Aplikacionin tonë, për të siguruar shërbime të caktuara me bazë vendndodhjen. Nëse dëshironi të ndryshoni qasjen ose lejet tona, mund ta bëni këtë në settings të telefonit tuaj.
 
• Njoftime. Ne mund të kërkojmë t'ju dërgojmë njoftime në lidhje me llogarinë tuaj ose veçori të caktuara të Aplikacionit. Nëse dëshironi të hiqni dorë nga këto llojeve të komunikimeve, mund t'i fikni ato në settings të telefonit tuaj.
 
Informacioni është i nevojshëm kryesisht për të ruajtur sigurinë dhe funksionimin e Aplikacionit tonë, për zgjidhjen e problemeve dhe për analizat dhe qëllimet tona të brendshme.
 
 
2. SI PËRDORIM NE INFORMATAT E JUAJA?
 
Shkurt: Ne përpunojmë informacionin tuaj për qëllime të bazuara në interesa legjitime të biznesit, përmbushjen e kontratës sonë me ju, respektimin e detyrimeve tona ligjore dhe / ose miratimin tuaj.
 
Ne përdorim informacione personale të mbledhura përmes Shërbimeve tona për një larmi qëllimesh të biznesit të përshkruara më poshtë. Ne i përpunojmë informacionet tuaja personale për këto qëllime duke u mbështetur në interesat tona legjitime të biznesit, në mënyrë që të lidhim ose të kryejmë një kontratë me ju, me pëlqimin tuaj, dhe / ose për respektimin e detyrimeve tona ligjore. Ne tregojmë bazat specifike të përpunimit në të cilat mbështetemi për secilin qëllim të shënuar më poshtë.
 
Ne përdorim informacionin që mbledhim ose marrim:
 
Për të lehtësuar krijimin e llogarisë dhe procesin e hyrjes. Nëse vendosni të lidhni llogarinë tuaj me ne në një llogari të palëve të treta (llogari të tilla si Google ose Facebook), ne përdorim informacionin që ju na lejuat të mbledhim nga ato palë të treta për të lehtësuar krijimin e llogarisë dhe procesin e hyrjes për performancën e kontratë. Shikoni seksionin më poshtë me titullin "SI I MBAJMË NE QASJET E JUAJA NË RRJETE SOCIALE” për më shumë informacion.
 
Të vendosni rekomandime. Ne postojmë rekomandime mbi Shërbimet tona që mund të përmbajnë informacion personal. Para se të postojmë një rekomandim, ne do të marrim pëlqimin tuaj për të përdorur emrin tuaj dhe miratimin e rekomandimit. Nëse dëshironi të azhurnoni, ose fshini rekomandimin tuaj, ju lutemi na kontaktoni në info@petrolcompany.biz dhe sigurohuni që të përfshini emrin tuaj, vendndodhjen e rekomandimit dhe informacionin e kontaktit.
 
Të kërkojmë reagime. Ne mund të përdorim informacionin tuaj për të kërkuar reagime/feedback dhe t'ju kontaktojmë në lidhje me përdorimin tuaj të Shërbimeve tona.
 
Për të mundësuar komunikimin ndërmjet përdoruesve. Ne nuk do të përdorim informacionin tuaj në mënyrë që të mundësojmë komunikimin ndërmjet përdoruesve.
 
Për të menaxhuar llogaritë e përdoruesve. Ne mund të përdorim informacionin tuaj për qëllime të administrimit të llogarisë sonë dhe mbajtjes së tij në gjendje pune.
 
Të dërgojë informacione administrative për ju. Ne mund të përdorim informacionin tuaj personal për t'ju dërguar informacionin e produktit, shërbimit dhe informacionit mbi veçoritë e reja dhe / ose informacione rreth ndryshimeve në termat, kushtet dhe politikat tona.
 
Për të mbrojtur Shërbimet tona. Ne mund të përdorim informacionin tuaj si pjesë e përpjekjeve tona për t'i mbajtur Shërbimet tona të sigurta (për shembull, për monitorimin dhe parandalimin e mashtrimit).
 
Për të zbatuar termat, kushtet dhe politikat tona për qëllime biznesi, për t'iu përgjigjur kërkesave ligjore dhe rregullatore ose në lidhje me kontratën tonë.
 
Për t'iu përgjigjur kërkesave ligjore dhe për të parandaluar dëmtimin. Nëse marrim një thirrje ose një kërkesë tjetër ligjore, mund të kemi nevojë të inspektojmë të dhënat që i të përcaktuar se si të përgjigjemi.
 
Përmbushni dhe menaxhoni porositë tuaja. Ne mund të përdorim informacionin tuaj për të përmbushur dhe menaxhuar porositë, pagesat, kthimet dhe shkëmbimet tuaja të bëra përmes Shërbimeve.
 
Administroni tërheqjen e çmimeve dhe gara. Ne mund të përdorim informacionin tuaj për të administruar tërheqje çmimesh dhe konkursesh kur ju zgjidhni për të marrë pjesë në garat tona.
 
Të lehtësojë shpërndarjen e shërbimeve për përdoruesit. Ne mund të përdorim informacionin tuaj për t'ju siguruar shërbimin e kërkuar.
 
Për t'iu përgjigjur pyetjeve të përdoruesve / ofrimi i mbështetjes për përdoruesit. Ne mund të përdorim informacionin tuaj për t'iu përgjigjur pyetjeve tuaja dhe të zgjidhim çdo çështje të mundshme që mund të keni me përdorimin e Shërbimeve tona.
 
Të ju dërgojmë marketing dhe promovime te ndryshme. Ne dhe / ose partnerët tanë të marketingut të palëve të treta mund të përdorim informacionin personal që ju na dërgoni për qëllimet tona të marketingut, nëse kjo është në përputhje me preferencat tuaja të marketingut. Për shembull, kur shpreh një interes për të marrë informacione rreth nesh ose Shërbimeve tona, të pajtohesh në marketing ose të na kontaktosh ndryshe, ne do të mbledhim informacione personale nga ju. Ju mund të hiqni dorë nga email-et tona të marketingut në çdo kohë (shiko "CILAT JANË TË DREJTAT E JUAJA TË SIGURISË SË INFORMATAVE" më poshtë).
 
Dërgimi i reklamave e synuara për ju. Ne mund të përdorim informacionin tuaj për të zhvilluar dhe shfaqur përmbajtje dhe reklamim të personalizuar të përshtatura për interesat dhe / ose vendndodhjen tuaj dhe për të matur efektivitetin e tij.
 
 
3. A DO TË SHPËRNDAHET INFORMATA JUAJ ME DIKËND TJETËR?
 
Shkurt: Ne ndajmë vetëm informacionin me pëlqimin tuaj, të zbatohen ligjet, t'ju ofrojmë shërbime, të mbroni të drejtat tuaja ose të përmbushni detyrimet e biznesit.
 
Ne mund të përpunojmë ose të ndajmë të dhënat tuaja që kemi në bazë të bazës ligjore të mëposhtme:
 
Pëlqimi: Ne mund të përpunojmë të dhënat tuaja nëse na keni dhënë pëlqimin specifik për të përdorur informacionin tuaj personal për një qëllim specifik.
 
Interesat legjitime: Ne mund t'i përpunojmë të dhënat tuaja kur është e nevojshme të arrijmë interesat tona të ligjshme të biznesit.
 
Performanca e një kontrate: Kur kemi lidhur një kontratë me ju, ne mund të përpunojmë informacionin tuaj personal për të përmbushur kushtet e kontratës sonë.
 
Detyrimet juridike: Ne mund të hapim informacionin tuaj aty ku na kërkohet ligjërisht ta bëjmë atë në mënyrë që të veprojmë në përputhje me ligjin në fuqi, kërkesat qeveritare, një proces gjyqësor, urdhrin gjyqësor ose procesin ligjor, siç janë përgjigja ndaj një urdhri gjyqësor ose thirrje (përfshirë në përgjigje të autoriteteve publike për të përmbushur kërkesat e sigurisë kombëtare ose të zbatimit të ligjit).
 
Interesat jetësore: Ne mund të hapim informacionin tuaj aty ku besojmë se është e nevojshme për të hetuar, parandaluar ose ndërmarrë veprime në lidhje me shkeljet e mundshme të politikave tona, mashtrimi i dyshuar, situatat që përfshijnë kërcënime të mundshme për sigurinë e çdo personi dhe aktivitete të paligjshme, ose si dëshmi në proceset gjyqësore në të cilat ne jemi të përfshirë.
 
Më konkretisht, mund të na duhet të përpunojmë të dhënat tuaja ose të ndajmë informacionin tuaj personal në situatat e mëposhtme:
 
Transferet e Biznesit. Ne mund të ndajmë ose transferojmë informacionin tuaj në lidhje me, ose gjatë negociatave të, çdo bashkimi, shitje të aseteve të kompanisë, financimit, ose blerjes së të gjitha ose një pjese të biznesit tonë në një kompani tjetër.
 
 
4. A PËRDORIM NE COOKIES DHE TEKNOLOGJI TJERA NDJEKËSE?
 
Shkurt: Ne mund të përdorim cookie-t dhe teknologjitë e tjera të ndjekjes për të mbledhur dhe ruajtur informacionin tuaj.
 
Ne mund të përdorim cookie dhe teknologji të ngjashme ndjekëse për të u qasur në informatat e juaja ose për të ruajtur ato. Informacioni specifik në lidhje me mënyrën se si ne përdorim teknologji të tilla dhe se si ju mund të refuzoni cookie të caktuara janë dhënë në Njoftimin tonë për Cookie.
 
 
5. A E PËRDORIM NE GOOGLE MAPS?
 
Shkurt: Jo, ne nuk përdorim Google Maps.
 
Kjo Uebfaqe ose Aplikacion nuk përdor API të Google Maps i cili është subjekt i Kushteve të Shërbimit të Google.
 

6. SI I MBAJMË NE QASJET E JUAJA NË RRJETE SOCIALE?
 
Shkurt: Nëse vendosni të regjistroheni ose kyqeni në shërbimet tona duke përdorur një llogari të rrjeteve sociale, ne mund të kemi qasje në informacione të caktuara për ju.
 
Shërbimet tona ju ofrojnë mundësinë të regjistroheni dhe të identifikoheni duke përdorur detajet e llogarisë suaj të tretë në median sociale (si kyqjet në Facebook ose Tëitter). Aty ku ju vendosni ta bëni këtë, ne do të marrim informacione të caktuara të profileve për ju nga ofruesi juaj i mediave sociale. Informacioni për profilin që marrim mund të ndryshojë në varësi të ofruesit të mediave sociale në fjalë, por shpesh përfshijnë emrin tuaj, adresën e postës elektronike, listën e miqve, foton e profilit, si dhe informacione të tjera që ju vendosni për t'i bërë publike në një platformë të tillë të mediave sociale.
 
Ne do të përdorim informacionin që marrim vetëm për qëllimet që janë përshkruar në këtë njoftim të privatësise ose që janë sqaruar ndryshe për ju në Shërbimet përkatëse. Ju lutemi vini re se ne nuk kontrollojmë dhe nuk jemi përgjegjës për përdorimet e tjera të informacionit tuaj personal nga ofruesi juaj i rrjteve sociale të palëve të treta. Ne ju rekomandojmë që të rishikoni njoftimin e tyre të privatësisë për të kuptuar se si ata mbledhin, përdorin dhe shpërndajnë informacionin tuaj personal dhe si mund t'i vendosni preferencat tuaja të privatësisë në faqet dhe aplikacionet e tyre.
 
 
7. PËR SA GJATË I MBAJMË NE INFORMATAT E JUAJA?
 
Shkurt: Ne i mbajmë informacionet tuaja për aq kohë sa të jetë e nevojshme për të përmbushur qëllimet e përshkruara në këtë njoftim të privatësisë, përveç nëse kërkohet ndryshe me ligj.
 
Ne do të ruajmë vetëm informacionin tuaj personal për aq kohë sa është e nevojshme për qëllimet e përcaktuara në këtë njoftim të privatësisë, përveç nëse kërkohet ose lejohet një periudhë më e gjatë e mbajtjes me ligj (siç janë taksat, kontabiliteti ose kërkesa të tjera ligjore). Asnjë qëllim në këtë njoftim nuk do të na kërkojë të mbajmë informacionin tuaj personal për më gjatë se periudha kohore në të cilën përdoruesit kanë një llogari me ne.
 
Kur nuk kemi nevojë të vazhdueshme të biznesit të ligjshëm për të përpunuar informacionin tuaj personal, ne ose do të fshijmë ose anonimizojmë informacionin e tillë, ose, nëse kjo nuk është e mundur (për shembull, sepse informacioni juaj personal është ruajtur në arkivat rezervë), atëherë ne do të ruajmë në mënyrë të sigurt informacionin tuaj personal dhe ruajmë atë nga çdo përpunim i mëtejshëm derisa fshirja të jetë e mundur.
 
 
8. SI I MBAJMË INFORMATAT E JUAJA TË SIGURTA?
 
Shkurt: Ne synojmë të mbrojmë informacionin tuaj personal përmes një sistemi të masave organizative dhe teknike të sigurisë.
 
Ne kemi zbatuar masa të përshtatshme teknike dhe organizative të sigurisë, të dizajnuara për të mbrojtur sigurinë e çdo informacioni personal që përpunojmë. Sidoqoftë, megjithë masat mbrojtëse dhe përpjekjet tona për të siguruar informacionin tuaj, asnjë transmetim elektronik në Internet ose teknologji e ruajtjes së informacionit nuk mund të garantohet të jetë 100% i sigurt, kështu që ne nuk mund të premtojmë ose garantojmë se hakerat në internet ose palë të treta të paautorizuara nuk do të jenë në gjendje të mposhtin sigurinë tonë dhe në mënyrë të pahijshme, të bëjnë hyrjen, vjedhjen ose modifikimin e informacionit tuaj. Edhe pse ne do të bëjmë çmos për të mbrojtur informacionin tuaj personal, transmetimi i informacionit personal në dhe nga Shërbimet tona është në rrezikun tuaj. Ju duhet të përdorni Shërbimet tona veteëm ne brenda një mjedisi të sigurt.
 
 
9. CILAT JANË TË DREJTAT E JUAJA TË SIGURISË SË INFORMATAVE?
 
Shkurt: Në disa vende, siç është Zona Ekonomike Evropiane, ju keni të drejta që ju lejojnë qasje më të madhe dhe kontroll mbi informacionin tuaj personal. Ju mund të rishikoni, ndryshoni ose përfundoni llogarinë tuaj në çdo kohë.
 
Në disa vende (si Zona Ekonomike Evropiane), ju keni të drejta të caktuara sipas ligjeve në fuqi për mbrojtjen e të dhënave. Këto mund të përfshijnë të drejtën (i) për të kërkuar qasje dhe për të marrë një kopje të informacionit tuaj personal, (ii) për të kërkuar korrigjim ose fshirje; (iii) për të kufizojuar përpunimin e informacionit tuaj personal; dhe (iv) nëse është e aplikueshme, për bartjen e të dhënave. Në rrethana të caktuara, ju gjithashtu mund të keni të drejtë të kundërshtoni përpunimin e informacionit tuaj personal. Për të bërë një kërkesë të tillë, ju lutemi përdorni detajet e kontaktit të dhëna më poshtë. Ne do të shqyrtojmë dhe veprojmë sipas çdo kërkese në përputhje me ligjet në fuqi për mbrojtjen e të dhënave.
 
Nëse ne mbështetemi në pëlqimin tuaj për të përpunuar informacionin tuaj personal, ju keni të drejtë të tërheqni pëlqimin tuaj në çdo kohë. Ju lutemi vini re megjithatë që kjo nuk do të ndikojë në ligjshmërinë e përpunimit para tërheqjes së saj, as nuk do të ndikojë në përpunimin e informacionit tuaj personal të kryer në mbështetje të bazave të ligjshme të përpunimit, përveç pëlqimit.
Nëse jeni banues në Zonën Ekonomike Evropiane dhe besoni se ne po përpunojmë në mënyrë të paligjshme informacionin tuaj personal, ju gjithashtu keni të drejtë të ankoheni pranë autoritetit tuaj vendor për mbrojtjen e të dhënave lokale. Detajet e kontaktit të tyre mund t'i gjeni këtu: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.
Nëse jeni banues në Zvicër, detajet e kontaktit për autoritetet e mbrojtjes së të dhënave janë në dispozicion këtu: https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/en/home.html.
Nëse keni pyetje ose komente në lidhje me të drejtat tuaja të privatësise, mund të na dërgoni me email në info@petrolcompany.biz.
 
 
Informacioni i llogarisë
 
Nëse dëshironi që në çdo kohë të rishikoni ose ndryshoni informacionin në llogarinë tuaj ose të përfundoni llogarinë tuaj, mund të:
 
■ Hyni në settings të llogarisë tuaj dhe azhurnoni llogarinë tuaj të përdoruesit.
 
■ Kontaktoni me ne duke përdorur informacionin e kontaktit të dhënë.
 
Me kërkesën tuaj për të përfunduar llogarinë tuaj, ne do të çaktivizojmë ose fshijmë llogarinë dhe informacionin tuaj nga bazat e të dhënave aktive. Sidoqoftë, ne mund të ruajmë disa informacione në dosjet tona për të parandaluar mashtrimet, zgjidhjen e problemeve, të ndihmojmë me çdo hetim, të zbatojmë Kushtet tona të përdorimit dhe / ose të respektojmë kërkesat ligjore në fuqi.
 
Cookies dhe teknologji të ngjashme: Shumica e shfletuesve të uebit janë vendosur të pranojnë cookie-t si parazgjedhje. Nëse preferoni, zakonisht mund të vendosni të vendosni shfletuesin tuaj për të hequr cookies dhe për të refuzuar cookies. Nëse vendosni të hiqni cookies ose të refuzoni cookies, kjo mund të ndikojë në disa veçori ose shërbime të Shërbimeve tona. Për të hequr dorë nga reklamat e bazuara në interesin tuaj në Shërbimet tona, vizitoni http://www.aboutads.info/choices/.
 
Përjashtimi i marketingut me email: Mund të çabonoheni nga lista e emailit tonë në çdo kohë duke klikuar në lidhjen e çregjistruar në postat elektronike që ne i dërgojmë ose duke na kontaktuar duke përdorur detajet e dhëna më poshtë. Pastaj do të hiqeni nga lista e postës elektronike të marketingut - megjithatë, ne ende mund të komunikojmë me ju, për shembull për t'ju dërguar email që lidhen me shërbimin që janë të nevojshme për administrimin dhe përdorimin e llogarisë tuaj, për t'iu përgjigjur kërkesave të shërbimit, ose për qëllime të tjera jastë marketingut. Për të mos e hequr dorë, ju mund:
 
■ Qasuni në settings të llogarisë tuaj dhe azhurnoni preferencat tuaja.
 
 
10. KONTROLLI MBI DO-NOT-TRACK
 
Shumica e shfletuesve të uebit dhe disa sisteme operative dhe aplikacione mobile përfshijnë një veçori Do-Not-Track ("DNT") ose në shqip “Mos Ndjek” që mund të aktivizoni për të sinjalizuar preferencën tuaj të privatësisë për të mos pasur të dhëna në lidhje me aktivitetet tuaja të shfletimit në internet të monitoruara dhe mbledhura. Në këtë fazë, asnjë standard teknologjik uniform për njohjen dhe zbatimin e sinjaleve DNT nuk është përfunduar. Si i tillë, ne aktualisht nuk iu përgjigjemi sinjaleve të shfletuesit DNT ose ndonjë mekanizmi tjetër që automatikisht komunikon zgjedhjen tuaj për të mos u gjurmuar në internet. Nëse është miratuar një standard për ndjekjen në internet që duhet ta ndjekim në të ardhmen, ne do t'ju informojmë për atë praktikë në një version të rishikuar të këtij njoftimi të privatësisë.
 
 
11. A E PËRDITËSOJMË NE KËTË NJOFTIM?
 
Shkurt: Po, do ta përditësojmë këtë njoftim si të domosdoshëm për të qëndruar në përputhje me ligjet përkatëse.
 
Ne mund të përditësojmë herë pas here këtë njoftim të privatësisë. Versioni i përditësuar do të tregohet nga një datë "Rishikuar" e përditësuar dhe versioni i përditësuar do të jetë efektiv sa më shpejt që të jetë i arritshëm. Nëse bëjmë ndryshime materiale në këtë njoftim të privatësisë, ne mund t'ju njoftojmë ose duke postuar në mënyrë të dukshme një njoftim për ndryshime të tilla ose duke ju dërguar direkt një njoftim. Ne ju inkurajojmë që të rishikoni shpesh këtë njoftim të privatësisë për t'u informuar se si ne po mbrojmë informacionin tuaj.
 
 
12. SI MUND TË NA KONTAKTONI PËR KËTË NJOFTIM?
 
Nëse keni pyetje ose komente në lidhje me këtë njoftim, ju mund të na dërgoni me email në info@petrolcompany.biz ose me postë në:
 
Petrol Company
Magjistraja Prishtinë - Fushë Kosova (42.00 mi)
Fushë Kosova, Kosovë 12000
Kosovë
 
 
SI MUND TOU SHQYRTONI, PËRDITËSONI OSE FSHINI TAT DHANAT QË NE MBLEDHIM NGA JU?
 
Bazuar në ligjet në fuqi të vendit tuaj, ju mund të keni të drejtë të kërkoni qasje në informacionin personal që ne mbledhim nga ju, ndryshimin e këtij informacioni ose fshirjen e tij në disa rrethana. Për të kërkuar të rishikoni, përditësoni ose fshini informacionin tuaj personal, ju lutemi vizitoni: https://kartela.petrolcompany.biz/clients. Ne do t'i përgjigjemi kërkesës tuaj brenda 30 ditëve.
 
Kjo politikë e privatësisë u krijua duke përdorur Generator's Policy Policy Privacy
Kontakti
Mobile 1: 038 535 057
Mobile 2: 038 536 059
Fix: 038 535 137
Fax: 0800 800 88